Persbericht 2017

Persbericht: Rivier schoonmaak op Wereld Water Dag van het stadhuis van Rotterdam naar het stadhuis van Amsterdam. 

menu-knop | 2017 | 2016 | 20152014 | 2013 | 20122011 | 2010 | 2009 | 2008

Elke dag hoort u iets over het klimaat, over luchtverontreiniging, watervervuiling, etc en Stichting Aquarius doet daar iets aan. Zo maakt Stichting Aquarius met de opbrengst van de Amsterdam Rotterdam Triathlon, de Amsterdam Swim, de Royal Amstel Swim, de Rotterdam Swim en de Nationale Nieuwjaarsduik al bijna 10 jaar lang op Wereld Water Dag elk jaar een rivier schoon tenslotte kunnen wij, mensen, dieren en planten, niet zonder schoon water leven.

Rotterdam Amsterdam Schoon
In 2017 maakt Stichting Aquarius met naar verwachting 1.000 deelnemers van het stadhuis van Rotterdam tot het stadhuis van Amsterdam de Rotte, de Maas, de IJssel, de Gouwe, het Aarkanaal en de Amstel schoon. Met deze 90 km lange rivier schoonmaak door het groene hart verbindt Stichting Aquarius 1,8 miljoen burgers wonend en/of werkend in 60.000 bedrijven, 11 gemeenten, 5 waterschappen en 2 provincies.

9 jaar United Nations - Wereld Water Dag
www.stichtingaquarius.nl/publicaties

Sinds 2009 maakt Stichting Aquarius met de opbrengst van de Rotterdam Swim, de Amsterdam Swim, de Royal Amstel Swim, de Nationale Nieuwjaarsduik en vele andere evenementen voor schoon water elk jaar een rivier schoon ter gelegenheid van de UN – World Water Day. Zij doen dit met hulp van burgers (ondernemers, politici, wetenschappers, journalisten, sporters, etc) van jong tot oud. De afgelopen jaren maakten zij de volgende rivieren schoon:
- 2009 de Schie (1 km) in Schiedam
- 2010 de Rotte (2,5 km) in Rotterdam
- 2011 de Amstel (3 km) in Amsterdam
- 2012 de Oude IJssel (3 km) van Duitsland tot Nederland
- 2013 de Laak (3 km) in Den Haag
- 2014 de Oude Rijn (50 km) van Harmelen tot Katwijk aan Zee
- 2015 de Nieuwe Hollandse Waterlinie (140 km) van Werkendam tot Muiden
- 2016 de Amsterdam Rotterdam Schoon (90 km) van Amsterdam tot Rotterdam

90 km
Om de 90 km schoonmaak in goede banen te leiden, heeft Stichting Aquarius de totale route in 43 stukjes van elk zo'n 2 km opgedeeld. Voor deze 43 etappes zijn wij nu op zoek naar Ambassadeurs en Sponsoren die zich over de beschikbare etappes willen ontfermen. Samen met deze ambassadeurs/sponsoren werft Stichting Aquarius voor elke etappe deelnemers met als uiteindelijk doel om de route van Amsterdam naar Rotterdam in een dag schoon te kunnen maken.

Golfbeweging
www.stichtingaquarius.nl/route/
De 43 ambassadeurs/sponsors maken met hun vrijwilligers elk +/-2  kilometer schoon en om dit allemaal in een dag te kunnen organiseren, starten de groep om de 12 minuten. De eerste groep start om 09:00 op het stadhuis van Rotterdam (km 0), de tweede groep start om 09:12 vanaf de Erasmusbrug (km 2), de derde groep om 09:24 vanaf km 4 en de laatste groep start om 16:24 vanaf de Hogesluis (West en Oostzijde). Alleen zo kunnen de 1.000 deelnemers in een golfbeweging van 43 x 12 minuten = 516 minuten of te wel 8,5 uur de hele route schoonmaken.

Wereld Water Dag Krant
www.stichtingaquarius.nl/krant/wereld-water-dag-krant
Om deze 1.000 mensen te mobiliseren verspreiden wij jaarlijks huis aan huis langs de route de Wereld Water Dag Krant. Dit jaar is de krant gesponsord door Huis Der Zotheid en NY-Coffee.

Rivier Schoonmaken
Tijdens Amsterdam Rotterdam Schoon richten de deelnemers zich hoofdzakelijk op de oevers, kades, parken, straten en wegen op max. 25 meter aan weerszijden van de Amstel, het Aarkanaal, de Gouwe, de IJssel, de Maas en de Rotte en daarbij verwachten wij 3 kg afval per km = 270 kg afval op te halen.

Fietsvissen
www.fietsvissen.nl
Op Wereld Water Dag 2014 verraste de jonge Sebastiaan Zonneveld ons in Alphen aan den Rijn toen hij samen met mijn broer, schoonzus en kinderen maar liefst 6 fietsen uit de Oude Rijn wist te vissen. Dit jaar gaan wij niet alleen in Alphen aan den Rijn maar ook in Amsterdam, Rotterdam en Gouda fietsvissen. Helpt u mee? 

Van afval tot sloep
www.stichtingaquarius.nl/doe-mee/van-afval-tot-sloep
Dit jaar zullen deelnemers aan deze rivier schoonmaak net als in 2014 en 2015 wederom gevraagd worden om het vuil te turven op de Wereld Water Dag turfkaart alvorens zij het afval met een schepnet, prikstok, etc in hun vuilniszak werpen. De vuilniszakken worden vervolgens afzonderlijk gewogen en genummerd waarna ze worden afgevoerd. Dit jaar krijgen de groepen drie type / kleuren vuilniszakken mee:
– Blauw voor papier en plastic (pet flessen, verpakkingsmaterialen, drukwerk)
– Groen voor ijzer, staal en glas (blikjes, ijzerdraad, flessen)
– Zwart voor natuurlijke materialen (takken, hout, groenafval).
Deze worden apart gerecycled en met bruikbare delen van de blauwe zakken wordt na afloop een sloep gebouwd. Tijdens het afsluitende Schoon Water Feest zal Stichting Aquarius verder bekend maken hoeveel en wat voor soort afval per etappe/gemeente is verwijderd.

Meten Is Weten
www.stichtingaquarius.nl/doe-mee/meten-is-weten

In verband met ons tienjarig bestaan gaan wij met verschillende scouting verenigingen aan de route van 22 maart 2017 tot 22 maart 2018 wekelijks onderzoek doen naar de waterkwaliteit. Wij hebben daartoe een visvriendelijk meetinstrument ontwikkeld waarmee wij de fysieke (waterstand, -snelheid, etc), de chemische (zuren, verontreiniging, etc) en de biologische (alles wat er leeft) stand van de rivier een jaar lang gaan monitoren. De gegevens van de fysieke, (micro) biologische en scheikunde gegevens worden openbaar gemaakt en zijn voor scouting groepen, scholen aan de route en iedereen die maar wil te raadplegen. 

Kleurplatenwedstrijd
www.stichtingaquarius.nl/doe-mee/kleurplatenwedstrijd

Voor de jongste deelnemers heeft Stichting Aquarius nog een mooie kleurplaten actie. Deelnemers kunnen deze op zondag 22 maart bij Stichting Aquarius en of haar vrijwilligers/coördinatoren inleveren en in ruil daarvoor krijgen ze een mooie Wereld Water Dag speldje. De kleurplaten worden aan het eind van de dag overhandigd aan de burgemeester van Rotterdam. 

Programma
www.stichtingaquarius.nl/wereld-water-dag/programma
Het neven programma staat met uitzondering van Ideeën Voor Water dit jaar in het teken van Verbinden. 
Vrijdag 17 maart
15-17:00 Schoon Water Borrel IV (Huis Der Zotheid - Rotterdam)
www.ideeenvoorwater.nl
Met de Schoon Water Borrel kan iedereen die werkzaam is op het gebied van schoon water, etc met elkaar in contact komen. De Schoon Water Borrel is ook het moment dat de 5 meest briljante jongeren van 12 tot 18 jaar hun beste ideeën voor schoon water mogen presenteren aan professionals (ondernemers, politici, wetenschappers, journalisten, etc).

Dinsdag 21 maart
15-17:00 Dichten Voor Water IV (locatie nog onbekend)
www.dichtenvoorwater.nl
Tijdens Dichten Voor Water III worden de 12 mooiste gedichten over Schoon Water voorgelezen door de makers zelf. Dichten Voor Water 2016 

Woensdag 22 maart
18-21:00 Schoon Water Feest (locatie nog onbekend)
Na afloop zijn alle deelnemers van harte welkom om met elkaar Amsterdam Rotterdam Schoon feestelijk af te sluiten.

Partners

Amsterdam Rotterdam Schoon wordt mede mogelijk gemaakt door:
Provincies : 
Waterschappen : 
Gemeenten : Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Nieuwkoop, Gemeente Amstelveen

Verder gaat de opbrengst van de jaarlijkse Amsterdam Rotterdam Triathlon, Amsterdam Swim, Rotterdam Swim, Royal Amstel Swim en de Nationale Nieuwjaarsduik ook elk jaar naar deze rivier schoonmaak.